รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage ตอนที่ 56/56 ช่อง MCUTV พระครูวิเทศพรหมคุณ