รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage ตอนที่ 47/59 ช่อง MCUTV อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คต