รายการอาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage ตอนที่ 26/57 ช่อง MCUTV พระราชธรรมสารสุธี