อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 3/60 คุณเดโช ปลี้มใจ