อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 4/60 ดร.จริยา มหาเทียร