อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 6/60 คุณสุขริวรรณ นากามูระ