อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 8/60 นายสมเดช รุ่งธรรมมานนท์