อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 9/60 พระบวรรังษี