อาสาตามหาคนดี Righteous Person is Stage Part 14/60 นายชัยยุทธ สายมาลา