+ ให้กิเลสตายเสีย ชีวิตคือความว่างเปล่า ไม่มีตัวกู ของกู เรียกว่า ตายเสียก่อนตาย