ภาพยนต์สั้นเรื่อง เรื่องเล่าความดีของพี่ชาย

ภาพยนต์ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง เรื่องเล่าความดีของพี่ชาย 
จัดทำโดย... โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดทำโดย... โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง เรื่องเล่าความดีของพี่ชาย 
จัดทำโดย... โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี