ภาพยนต์สั้นเรื่อง คนเก็บขวด

ภาพยนต์ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง คนเก็บขวด 
ภาพยนต์โดย....โรงเรียนบรรจงรัตน์  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จัดทำโดย...โรงเรียนบรรจงรัตน์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรีภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง แบงค์ 
จัดทำโดย...โรงเรียนบรรจงรัตน์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรีสั้น ส่งภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง แบงค์ เสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง แบงค์