ภาพยนต์สั้นเรื่อง หนักใจ Hope Your Friend

ภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง หนักใจ Hope Your Friend
ภาพยนต์โดย...ทีมขอลอง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ภาพยนต์โดย...ทีมขอลอง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนภาพยนต์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง หนักใจ Hope Your Friend
ภาพยนต์โดย...ทีมขอลอง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
เรื่อง แบงค์ 
จัดทำโดย...